NEWS

Event Calendar

Access

〒160-0023

Shinjuku Asahi Building 1F, 7-5-20 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo

ESCALADE Climbing gym